Reparationer

Tillquist tillhandhåller två olika typer av reparationstjänster. Antingen sker reparationen ute hos kund eller så skickas produkten till Tillquist för reparation.

Tillquist reparerar självklart den egna produktportföljen men även andra typer av tekniska produkter från egna och andra leverantörer, exempelvis produkter inom vågteknik, laboratorieutrustning samt medicinteknisk utrustning.

Som kund har du också möjlighet att teckna ett serviceavtal vilket innebär att du avtalar en garanterad inställelsetid vid reparation.

Vid behov av reparation kontakta Tillquist kundtjänst:
E-post: service@tillquist.se
Telefon: 08- 479 39 00
eller fyll i Tillquist formulär för reparation/servicebeställning.

Observera att alla produkter som skickas in för reparation ska skickas till vår serviceenhet i Växjö.

Var också noga med att paketera och emballera produkten noggrant innan den skickas, då många tekniska produkter är känsliga för transport.

Läs gärna packinstruktionen innan varan skickas.

Packinstruktion (PDF) Boka reparation