Installation

Tillquist erbjuder installation av såväl vågutrustning, inom industri, handel och laboratorium, som laboratorieutrustning från den egna produktportföljen. Tillquist ser till att produkterna motsvarar det som förväntas av dem, genom olika typer av valideringar och kvalificeringar.

Tillsammans med kund planerar Tillquist installationen för att i möjligaste mån minimera störningar i produktion eller verksamhet. Tillquist har en lång erfarenhet och bred kompetens inom installationer, allt från stora avancerade installationer med flera olika komponenter till enklare och mindre avancerade.

Vid behov av installation kontakta Tillquist kundtjänst.

E-post: service@tillquist.se
Telefon: 08- 479 39 00

Boka installation