Reparation och service av vågar

Tillquist erbjuder servicetjänster inom vågteknik, laboratorieutrustning och medicinteknisk utrustning. Tillquist har en stor bredd av kompetenser och kan assistera din verksamhet inom flera olika områden så som serviceavtal, reservdelar samt olika typer av reparationer och installationer.

Teknisk utrustning så som vågar, laboratorieutrustning och medicinteknisk utrustning kräver regelbunden, förebyggande service och kontroll för att säkerställa tillförlitliga resultat och bibehållande av driftsäkerheten.

Tillquist har lång erfarenhet samt är ackrediterade enligt SWEDACS riktlinjer vad det gäller vågkalibrering. SWEDAC-ackrediteringen i kombination med leverantörernas kunskaper säkerställer en hög kompetensnivå inom vågteknik och vågservice för praktiskt taget alla typer av vågar.

Tillquist servicetjänster i kombination med dess produktförsäljning bidrar till en bredd där kunden enbart behöver en samarbetspartner.

Boka reparationer Boka installation Kontakta support