Underhållsavtal

Med ett serviceavtal hos Tillquist får kunden garanterat regelbunden service och kalibrering. Tillquist ansvarar för att boka in tid för service och ser till att servicen blir utförd inom det intervall som serviceavtalet säger. Med ett serviceavtal upprätthålls kundens aktuella kvalitetskrav, tillämpliga lagar och regler och klarar en eventuell kvalitetsgranskning av tillsynsmyndigheten. En lönsam investering väl värd sitt pris.
Tillquist erbjuder tre olika typer av serviceavtal så som, kontrollavtal, underhållsavtal och fullserviceavtal. Med flera olika avtalstyper finns serviceavtal som passar olika kunder på olika marknader för olika produkter. Kontakta Tillquist för hjälp med val av lämpligt serviceavtal.

Underhållsavtal för vågar är en påbyggnad av Tillquists kontrollavtal

I det ingår:

  • Notering av basdata i protokollet samt eventuella problem som Ni framför.
  • Funktionskontroll: Display, nivåindikator, stabilitetsdetektor, nollpunkt, dämpning.
  • Kontroll utförs med spårbara normaler, enligt mätmetod TS1 och TS2. Vi har även möjlighet att som ackrediterat kalibreringslaboratorium utföra kalibrering enligt SWEDACs riktlinjer. Detta är dock en tilläggstjänst.
  • Dokumentation. Servicerapport samt protokoll på de punkter som utförts under det förebyggande underhållet.
  • Rengöring (primärt av detaljer som har med funktionen att göra och inte ingår i den normala skötseln av utrustningen).
  • Utbyte av förslitningsdetaljer, enligt rekommendation från leverantör eller Tillquists erfarna tekniker.
  • Justeringar (Sartorius serviceprogramvara).

Eventuella åtgärder eller reparationer utöver vad som specificeras i metod/checklista i samband
med det förebyggande underhållsbesöket, samt reservdelar tillkommer. Som prioriterad
avtalskund lämnar vi 10% rabatt på arbetstidskostnaden vid akut avhjälpande service.

Jag är intresserad av underhållsavtal