Serviceavtal

Tillquist har bred kompetens och mångårig erfarenhet inom service och kalibrering av såväl vågar som laboratorieutrustning. Service och kalibrering är en viktig del i att kvalitetssäkra kundens produkter och genom det skapa en driftsäker miljö. 

Tillquist erbjuder tre olika typer av serviceavtal så som, kontrollavtal, underhållsavtal och fullserviceavtal. Med flera olika avtalstyper finns serviceavtal som passar olika kunder på olika marknader för olika produkter.

Jag är intresserad av avtal – kontroll, underhåll, service

Produkter som Tillquist erbjuder serviceavtal på:

  • Vågar – Från högupplösta laboratorievågar till vågar inom tung industri.
  • Laboratorieutrustning
  • Gasgeneratorer
  • Klimat- och värmeskåp samt CO² inkubatorer.
  • Spädningsutrustning, dispensorer och dilutorer.
  • Termostatbad och externkylare, kryostater, kylbad och dopptermostater. Frisättningsbad, tablettupplösningssystem.
  • Centrifuger, laboratorie- och kylcentrifuger.
  • Vakuumpumpar, läcksökare, frystorkar samt läcksökning av vakuumsystem.
  • Medicinteknisk utrustning så som blodtrycksmätare, BIA-vågar och patientvågar.

Tillquist erbjuder service och kalibrering i hela Sverige, från norr till söder. Med en rikstäckande serviceorganisation får kunden snabb och kvalificerad service av sin våg eller laboratorieutrustning.

Med ett serviceavtal hos Tillquist får kunden garanterat regelbunden service och kalibrering. Tillquist ansvarar för att boka in tid för service och ser till att servicen blir utförd inom det intervall som serviceavtalet säger. Med ett serviceavtal upprätthålls kundens aktuella kvalitetskrav, tillämpliga lagar och regler och klarar en eventuell kvalitetsgranskning av tillsynsmyndigheten. En lönsam investering väl värd sitt pris.