Produkter vi servar

Tillquist tillhandahåller service för ett brett sortiment av produkter, allt från vågar till labaratorieutrustning och medicinteknisk utrustning.

Vågar

Industrivågar:

 • Bänk-och paketvågar
 • Golv- och pallvågar
 • Räknevågar
 • Rostfriavågar
 • Handtrucksvågar
 • Hängvågar
 • ATEX-vågar
 • Checkweighers
 • Tank- och silovågar
 • Receptvågar
 • Band- och flödesvågar

Butiksvågar:

 • Kassavågar
 • Prisminnesvågar

Laboratorieutrustning

 • Laboratorievågar
 • Värmeskåp
 • Spädningsutrustning
 • Termostatbad- och externkylare
 • Frisättningsbad
 • Centrifuger
 • Vakuum
 • Gasgeneratorer
 • Medicinteknisk utrustning
 • Blodtrycksmätare
 • Patientvågar

Tillquist erbjuder flera olika typer av servicetjänster så som kalibrering, reparationer, installationer, teknisk support, utbildning och reservdelsförsäljning. Tillquist är sedan 1986 ett av SWEDAC ackrediterat kalibreringslaboratorium för vågar. Med en rikstäckande serviceorganisation får kunden snabb och kvalificerad service av sin våg, laboratorie- eller medicintekniska utrustning. Med ett serviceavtal hos Tillquist får kunden garanterat regelbunden service och kalibrering. En lönsam investering väl värd sitt pris.