Kalibrering och kontroll av vågar

Tillquist har bred kompetens och mångårig erfarenhet av att erbjuda kalibrering och kontroll av vågar.

Beroende på typ av våg och kundens önskemål erbjuds antingen ackrediterad vågkalibrering eller provning. Ackrediterad vågkalibrering är en tjänst ackrediterat av SWEDAC.

Tillquist erbjuder service och kalibrering i hela Sverige, från norr till söder. Med en rikstäckande serviceorganisation får kunden snabb och kvalificerad service av sin våg eller laboratorieutrustning. Med ett serviceavtal hos Tillquist får kunden garanterat regelbunden service och kalibrering. En lönsam investering väl värd sitt pris.

Ackrediterad vågkalibrering

Ackrediterad vågkalibrering innebär att vågens värde kontrolleras mot en spårbar normal (vikt), därefter upprättas ett kalibreringsbevis samt att vågen märks med en kalibreringsetikett. Mätmetoderna, TQA1 och TQA2, är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025 och omfattar icke-automatiska vågar upp till 3 000 kg. Tillquist har sedan 1986 varit ett av SWEDAC ackrediterat kalibreringslaboratorium för vågar.

Ackrediteringsbevis, kalibreringslaboratorium –SWEDAC   Ackrediteringens omfattning, kalibreringslaboratorium – SWEDAC  

Provning

Tillquists egna mätmetoder TS1 och TS2 används vid provning av vågar. Provning av våg sker med spårbara normaler (vikter), därefter dokumenteras resultatet i ett belastningsprotokoll och vågen datummärks med en etikett. Provning utförs även på laboratorieutrustning då med en anpassad metod och protokoll för den specifika produkten, t.ex. klimatskåp, vattenbad, centrifuger och dilutorer.

Kröning – Återkommande kontroll

Tillquist är sedan 2021-09-20 inte längre ett kontrollorgan för återkommande kontroll av vågar, detta efter att vi efter egen begäran fått ackrediteringen för 17020 återtagen.