Om ADDvise Tillquist

ADDvise Tillquist tillverkar, marknadsför och säljer vågar till kunder inom sjukvård, forskning, industri samt handel. ADDvise Tillquist utför också service på medicintekniska produkter, laboratorieutrustning och vågar.

ADDvise Tillquist erbjuder en bred produktportfölj med vågar från det egna märket Stathmos men även från världsledande leverantörer så som Sartorius, Jesma, Ohaus och Stevens.  Produktportföljen kan enklast delas in i tre produktområden: industrivågar, butiksvågar och laboratorievågar. Som komplement till produktportföljen erbjuder ADDvise Tillquist också service. Serviceorganisationen har lång och gedigen erfarenhet med ackrediterade tekniker som täcker hela landet.

ADDvise Tillquists kunder finns inom den privata såväl som den offentliga sektorn. I princip alla företag är i behov av en våg, skillnaden är bara vilken typ av våg. I ADDvise Tillquist utbud finns vågar för alla behov och tillfällen, allt från kraftiga tankvågar till precisa decimalvågar.

Stathmos tillverkas i Växjö och säljs exklusivt av ADDvise Tillquist. I Växjö produceras allt från våra välkända kassavågar som monteras i bland annat ICA:s kassadiskar till mer avancerade vågar som integreras i olika produktionsprocesser. Den egna produktionsenheten ger ADDvise Tillquist stora möjligheter att kunna anpassa produkterna efter kundens behov.

ADDvise Tillquist jobbar enligt höga kvalitetskrav och är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen ISO 9001 och 14001.