Sartorius Intec blir Minebea Intec

Sartorius Intec, dvs industriell vägning och produktinspektion från Sartorius, har genom förvärv bytt namn till Minebea Intec. För ADDvise Tillquist, som fortsatt certified partner, innebär detta inte några större förändringar. Vi kommer att fortsätta leverera innovativa produkter, lösningar och tjänster med säkerhet i fokus, tillförlitlighet och effektivitet för produktion och process, med samma välbeprövade tyska kvalitet som tidigare. Den enda förändringen vid införandet av varumärket Minebea Intec är att det satsas starkt på utveckling och förbättring. Vänligen besök www.minebea-intec.com för att ta del av deras nya identitet.