EX-Vågar (ATEX)

En grupp EX-vågar mot vit bakgrund

Tillquist erbjuder vågar för EX-miljö, vilket betyder att de är certifierade för användning i miljöer med hög explosionsrisk. Vågarna är framtagna för att kunna leverera exakta resultat även i de farligaste miljöer. EX-vågarna används exempelvis vid färgtillverkning, oljeraffinaderier, gasfyllning, inom läkemedelsindustrin och där det förekommer stora mängder damm eller brandfarliga kemiska ämnen.

Relaterade Produkter