Verifiering av Telias certifikat

1. Installation av rotcertifikat

2. Inställningar i Adobe Reader

  • Om ej redan installerad, hämta Adobe Acrobat Reader från http://get.adobe.com/se/reader/ och installera det. Denna guide är skriven för Acrobat Reader DC och proceduren kan skilja sig något beroende på version.
  • Öppna Acrobat Reader och gå till menyn ”Redigera/Inställningar”.
  • Gå till kategorin ”Signaturer” och under avsnittet ”Verifiering” tryck på ”Mer…”.

TeliaCertifikat1

  • I nästa ruta görs följande inställningar:

TeliaCertifikat2

  • Bekräfta med ”OK” och stäng sedan ner alla rutor och starta om Acrobat Reader

3. Verifiering

  • Öppna kontrolldokumentet som ska verifieras i Adobe Reader.
  • Högerklicka på den digitala signaturen och välj ”Validera underskrift”.
  • Nu ska det stå att underskriften är giltig och att dokumentet inte har ändrats sedan signeringen.

TeliaCertifikat3