Verifiering av Signguards certifikat

1. Installation av rotcertifikat

 • ”SignguardRootCA.cert.der”, ”SignguardRootCA.cert.der” och ”QualifiedUserCA2008.cert.der” hämtas från Signguards hemsida: https://www.signguard.se/pki/certificates.aspx
 • Högerklicka på certifikatfilen och välj ”Installera certifikat”.
 • Klicka på ”Öppna” – ”Nästa” – ”Nästa” – ”Slutför” – ”Ja”.
 • Nu ska en dialogruta visa ”Installationen lyckades”, bekräfta med ”Ok”.
 • Upprepa proceduren för alla tre certifikaten.

2. Inställningar i Adobe Reader

 • Om ej redan installerad, hämta Adobe Acrobat Reader från http://get.adobe.com/se/reader/ och installera det. Denna guide är skriven för Acrobat Reader DC och proceduren kan skilja sig något beroende på version.
 • Öppna Adobe Reader och gå till menyn ”Redigera/Inställningar”.
 • Välj ”Skydd (förbättrat)” i vänstermenyn.
 • Under avsnittet ”Behöriga platser” markeras ”Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner”.

SignguardCertifikat1

 • Gå sedan till ”Signaturer” och vid ”Verifiering” tryck på ”Mer…”.

SignguardCertifikat2

 • Under avsnittet ”Windows-integrering” markeras ”Verifiering av certifierade dokument”.

SignguardCertifikat3

 • Bekräfta med ”OK” och stäng sedan ner alla rutor och starta om Adobe Reader

3. Verifiering

 • Öppna kontrolldokumentet som ska valideras i Adobe Reader
 • Högerklicka på den digitala signaturen och välj ”Validera underskrift”.
 • Nu ska det stå att underskriften är giltig och att dokumentet inte har ändrats sedan signeringen.

SignguardCertifikat4