Digitala signaturer

Sedan januari 2015 skickas digitalt signerade kalibreringsbevis till våra kunder med epost istället för att skicka dessa med traditionell post. Detta är ett led i att förenkla och effektivisera arbetet för våra servicetekniker samtidigt som vi underlättar för våra kunder. Det är nu möjligt att erhålla kalibreringsbeviset omgående efter att ett jobb är utfört. Digitaliseringen av kalibreringsbevis är även ytterligare ett steg i vårt ständiga miljöarbete.

Sedan Juli 2017 använder vi oss av Telias certifikat på Skatteverkets ID-kort alt. på Telias e-legitimation för signering av våra kalibreringsbevis. Man kan läsa om hur man verifierar Telias signaturer här.

För tidigare signerade kalibreringsbevis med Signguards certifikat hittar du information om hur man verifierar här.