Dokumentation

Under dokumentation finns olika typer av material lätttillgängligt för att läsa och skrivas ut. Delar av materialet går även att finna på andra platser på hemsidan men är samlade här för att lättare kunna hittas.

För att ladda ner dokumenten som är sparade som PDF krävs det att du har Acrobat Reader installerat på datorn. Det kan laddas ner kostnadsfritt från www.adobe.com.