Welch Allyn

 

Welch Allyn grundades 1915 och ses numera som en världsledande tillverkare av diagnostiska instrument. Welch Allyn har huvudkontor i New York men levererar sina produkter över hela världen. I flera år har Welch Allyn varit en av marknadsledarna på PC-baserad diagnostik med Cardio Perfect Workstation - programsviten för vilo- och arbets-EKG, långtids-EKG, ambulatoriskt blodtryck och spirometri. Verksamheten har successivt övergått till att täcka hela Sverige med hjälp av samarbetspartners och återförsäljare.

www.welchallyn.se