Omron healthcare

Omron Healthcare strävar efter att utveckla produkter som ger korrekt hälsoinformation till konsumenter och läkare för att stödja positiva livsstilsförändringar och en förbättrad hälsa. Omron Healthcare, har blivit en ledande marknadsförare och distributör av medicinsk, hemsjukvård, och wellness produkter. Omron Healthcare har en forsknings-och utvecklingsverksamhet personal på över 90 hängivna ingenjörer och stödpersonal ligger vid företagets huvudkontor i Kyoto.

www.omronhealthcare.com