Mölnlycke Healtcare

Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter för sårbehandling och operation. Företaget erbjuder även service för den professionella hälsosektorn. Mölnlycke är ett globalt svenskt företag som grundades 1998, sen 2007 har Mölnlycke varit en del av Investor. Mölnlycke arbetar aktivt med sjukhus för att förse vårdpersonal med produkter och tjänster som hjälper dem att hantera de utmaningar de ställs inför varje dag.

www.molnlycke.com