Kirchner Wilhelm Gmbh

Produkter från Kirchner Wilhelm Gmbh finns idag på nästan alla kontinenter, i mer än 100 länder kan kunder vittna om Kirchner Wilhelm Gmbhs dedikation till kundservice, kvalitet och flexibilitet. Medicintekniska produkter utvecklas i egen produktion och utvecklingsavdelning i nära samarbete med läkare och medicinska tekniker. Precision och kvalitet är grundläggande i Kirchner Wilhelm Gmbhs produkter, stränga kvalitetskontroller, oföränderlig hög kvalitet och ett världsomspännande nätverk av specialiserade återförsäljare är receptet för Kirchner Wilhelm Gmbhs framgång.

Tillquist distribuerar Laryngoskop från Kirchner Wilhelm Gmbh

www.kaweshop.de