ConMed Corporation

ComMed är ett global medicintekniskt företag, med huvudkontor i USA, som specialiserat sig på utveckling av produkter och tjänster som försäkrar god kvalitet och underlättar arbetet med kliniska patienter. Med produkter bland annat inom elektrokirurgi, endoskopi, gastroenterologi, patientvård, och Powered kirurgiska instrument är ComMed ett välkänt namn i branschen.

Tillquist är distributör för ConMeds produktområde kirurgisk diatermi.

www.conmed.com