Sartorius

Sartorius breda vågprogram omfattar laboratorievågar med avläsbarheter ner till 1ug. I sortimentet finns mikro-, halvmikro-, analys-, precisions- och snabbvågar. Sartorius har även torr/fukthaltsmätare, Ex-klassade vågar, pH-mätare och elektroder.

SARTOIUS STEDIM BIOTECH
Sartorius Stedim Biotech är en av världens ledande företag av utrustning för utveckling, kvalitetssäkring inom biotech/läkemedelsindustrin. Sartorius Stedim Biotech har ett mycket stort och välkänt sortiment av filter, filterutrustning för en- eller flergångs-användning samt lab.utrustning som centrifuger, skakbord och skakinkubatorer.

www.sartorius.com